ECDL 8.modul - Képszerkesztés vizsgáról

A nyolcadik modul 60 feladatot tartalmaz.

Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak. A feladatok megoldása során előre elkészített forrásfájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott képszerkesztő program használható.

A feladatok egy elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. Ezek 1-1 pontot érnek.

A feladat többi részében a vizsgázónak gyakorlati feladatokat kell megoldania, az egyes műveleteket a feladatban leírt sorrendben célszerű elvégezni. Az egyes részfeladatok megoldásával a vizsgázó egy önállóan szerkesztett digitális képet hoz létre.

A feladatot a vizsgaközpont által meghatározott helyre és néven kell elmenteni.

Az egyes részfeladatok megfelelő megoldásáért 1-1 pont adható, az ettől eltérő eseteket külön jelölik.

A maximálisan elérhető összpontszám: 20 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 15 pontot kell megszereznie.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

Számítógépes képszerkesztés
Profi ismeretek, szabad szoftverrel
Gimp Suli